חינוך

מנהל מח' החינוך: חנן אפוטה
מזכירת המחלקה: דינה בנישתי 
מחלקת החינוך
טלפון: 08-6202552
פקס: 08-6274538

 
דוא"ל חינוך
dina@nevemidbar.org.il

אגף החינוך

           
בתחומי המועצה פועלים כיום 14 בתי"ס יסודיים במבנה חינוכי של כיתות א'-ט' לידם פועלים 67 גני ילדים טרום-חובה וחובה ו- 4 בתי ספר תיכוניים. רוב תלמידי החטיבה העליונה מוסעים לבתיה"ס בישובי הקבע. משנה"ל תשס"ז החלו תלמידי הישובים קסר א-סר ואבו קרינאת וביר הדאג' ללמוד בבתי"ס בישובם. תוכנית אב לחינוך נבנתה בראיה הוליסטית, לטווחי תכנון של חומש ועשור. לצורך הכנת תכנית האב הוקמו 3 ועדות: ועדת היגוי מרכזית , אשר התוותה את המדיניות וקבעה את מתכונת העבודה, ועדת משנה פדגוגית, אשר הפעילה 4 צוותי מיקוד: הגיל הרך, החינוך הפורמאלי, החינוך המיוחד והחינוך הבלתי פורמאלי . ועדת משנה פיסית – אשר בחנה את הצרכים בתחום הפיסי.

     

יעדים
בנייה מחדש של מערכת החינוך והתאמתה לצרכים משתנים, תוך ראיה מערכתית-ואינטגרטיבית
מתן עדיפות לחינוך קדם-יסודי ועל-יסודי
הפיכת בתי הספר לבתי"ס קהילתיים
ניצול מתקני מוסדות החינוך לצרכי הקהילה
הקמת מוסדות חינוך מודרניים
שימת דגש על החינוך הבלתי פורמאלי
ניטור והערכה שיטתיים של המערכת

מידע כללי
מחלקת החינוך של המועצה האזורית נווה מדבר אחראית על מתן תשתית-חינוכית-לבני הנוער הלומדים במוסדות המועצה, מהגנים ועד לכיתות י"ב.

ב- 7 מבתי ספר של המועצה יהיו כ-30 כיתות חכמות המצוידות במחשבים ניידים-ובמערכת אינטראקטיבית של מורה – תלמיד.

לקראת שנת הלימודים תשע"ד יבנה בית ספר לחינוך מיוחד ביישוב אבו-קרינאת, בנוסף יבנו 2 בתי ספר יסודיים ביישוב אבו-קרינאת וביישוב באר חייל.

בשנה החולפת סיימו תלמידי התיכונים החדשים של המועצה האזורית אבו בסמה-עם כאפס (0%!!!) אחוזי נשירה, דבר שמהווה הישג חסר תקדים-למערכת החינוך במגזר הבדואי.

 

לייבסיטי - בניית אתרים