פיתוח חקלאי ומוניציפאלי

מנהל המחלקה: מוטי חדד
טלפון: 08-6202539
פקס: 08-62551181
 

הגדרת פעילות האגף לפיתוח חקלאי ומוניציפאלי

מטרות התחום המוניציפאלי
ליווי ועדי הישובים והעצמה לקראת שלבי העברת סמכויות מהמועצה לועדים
עידוד הועדים ללקיחת אחריות על חלק מהשירותים המוניציפאליים בישובים
פיתוח שירותים נוספים על פי הצרכים המתאמים לכל ישוב
האגף המוניציפאלי מהווה גורם מתאם, מקשר ומייעץ בין התושבים למועצה ובין-מוסדות וגופים ממלכתיים

תחומי הפעילות של האגף המוניציפאלי
שיפור הידע המקצועי של חברי הועדים באמצעות כנסים, השתלמויות וימי עיון

קביעת ישיבות לועדי הישובים לתיאום והגברת שיתוף הפעולה בן חברי הוועד-למועצה

תיאום אל מול משרדי הממשלה השונים ובהם משרד הפנים - תחום רשויות-מקומיות

ליווי הוועדים בתהליכי ארגון לקראת הקמת ועדות משנה ואופן הפעלתם
על ידי חברי ועדי הישובים, לצורך קידום והפעלת נושאים שונים בישוב

שיתוף פעולה וקשר צמוד עם ראשי הוועדים

פיתוח כלכלי וחקלאי
כמועצה אזורית ייחודית ליישובים כפריים אשר עיקר פרנסתם מבוססת על חקלאות וגידול צאן , רבה החשיבות של פעילות בתחומי פיתוח וקידום הענף מחקלאות מסורתית לענף כלכלי מתקדם המספק פרנסה לעוסקים בו

מטרה
קידום פיתוח מקורות תעסוקה לטובת אוכלוסיית ישובי המועצה במגוון ענפים ובהם חקלאות ,תעשיה ומלאכה ועסקים קטנים

תחומי פעילות
האגף מטפל בנושאים השוטפים הקשורים לחקלאות
האגף מהווה גוף האחראי על הקצאת מים לבעלי עדרים
אחריות על סיוע, הכוונה וליווי למגדלים
מייצג את האזור ותושבי המועצה מול כל הגורמים המוסדיים קרי, משרד-החקלאות, נציבות המים ,רשות הבדואים וכו
קידום תוכנית אב לפיתוח החקלאות בישובי המועצה
יזום של פרויקטים חדשים היכולים לתרום לפיתוח החקלאות לטובת אוכלוסיית-המגזר.
השתלמויות וימי עיון מקצועיים בשיתוף שה"מ ומשרד החקלאות
ארגון קורסים, ימי עיון וסיורים
טיפול מול משרד התמ"ת לקידום פיתוח אזורי, תעסוקה ומלאכה
פעילות לליווי יזמים מול המט"י המתמחה במגזר הבדואי
ליווי פרויקט שילוב לקידום השכלה ללימודי הנדסאים למגזר הבדואי

            

לייבסיטי - בניית אתרים