ביטחון ובטיחות

מנהל מחלקת הביטחון : אברהים אזברגה, משמש כקב"ט מוסדות החינוך והמועצה
טל : 08-6256428 
פקס: 08-6202573
פקס: 08-6274538
דוא"ל: ibrahima@nevemidbar.org.il
טלפונים חיוניים : משטרה – 100, מד"א – 101, מכבי אש – 102, פיקוד העורף 104.
תחנת העיירות – 08-6292444, תחנת דימונה – 08-6543444
מחלקת הביטחון:
-  המועצה האזורית נווה מדבר מופקדת על הספקת שירותיים לאוכלוסיית המועצה
    ולפזורה הסמוכה לה, בזמן רגיעה ותמשיך להיות אחראית לאותם השירותים גם
    במצבי ובעתות חירום באמצעות מטה החירום שלה.            

-  המועצה נדרשת להרחיב את תחום טיפולה גם לתחומים בהם אינה עוסקת בשגרה
    והינם ייחודים  לשעת חירום, כגון : קליטת מפונים מחוסרי קורת גג, טיפול בחללים בהיקפים
    גדולים וכד'.                      

-  לצורך כך קיימת בכל רשות מקומית וועדת מל"ח שבראשה עומד ר' המועצה וחברים בה בעלי      
    תפקידים, עובדי המועצה, הממונים על נושאים בתחומים שונים הנדרשים לשעת חירום.     

-  תפקיד הוועדה: במצבי חירום, שיתרחשו בשטח שיפוט המועצה, הן בזמן רגיעה והן בשעת חירום
   לדאוג לכוננות ומוכנות המועצה, למתן מענה בתחום אחריותה, לקבוע קדימויות טיפול בעת אירוע,
   ליזוםפרסום,להנגיש מידע לציבור בתיאום עם משטרת ישראל, לטפל באוכלוסיה במצוקה, לטפל
   בתשתיות שניזוקו, כולל גיבוש דרישות סיוע מצה"ל וגורמי מל"ח מחוזיים.                

-  ועדה זו מונחת ע"י רמ"ט ועדת מל"ח מחוזית, הנחיה מקצועית בתחומי החירום, ביצוע תרגילים
    למצבי החירום השונים וביצוע ביקורות תקופתיות. 

בין יתר תפקידי המחלקה:
-  הדרכה והפעלת צוותי חירום יישובים (צח"י) והכנת מטה החירום של המועצה.
-  שיפור מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך.
-  שמירת קשר עם פיקוד העורף, משרד החינוך ומשרד הביטחון.
-  אחריות למל"ח של היישובים, תחזוקת מחסני החירום.
-  שמירת קשר עם מטה מל"ח מחוז נגב, הפעלת וועדות מל"ח במועצה.   
קישורים שימושיים:
פיקוד העורף
כבאות והצלה
הכנה למצבי חירום
אסונות טבע 
משטרת ישראל
מגן דוד אדום

לייבסיטי - בניית אתרים