גזברות

גזבר המועצה: תמיר כהן

עוזרת גזבר: ציפי זלק
טלפון: 08-6202588
פקס:08-6202593
אגף גזברות

הגזברות מבצעת את מדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים 
ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן. גזבר המועצה, מר תמיר כהן אמון על כל הפעילות הפיננסית של המועצה. באחריותו כל מערך התקבולים ממוסדות שונים ומגבייה והקצאתם לתחומי פעילות שונים של המועצה.מחלקות אגף הגזברות:

- גזברות ותקציבנות
- הנהלת חשבונות
- רכש
- גביה
- שכר
- מחשובתחומי פעילות עיקריים

הכנת תקציב שנתי והעברתו לאישור במוסדות המועצה 
ביקורת שוטפת על ביצוע התקציב בהתאם לאישורים שניתנו 
אחריות ועבודה שוטפת מול מנהלי המחלקות ומדור שכר במועצה כולל גופים נוספים-חיצוניים 
הכנת ספרי החשבונות של המועצה, דוחו"ת תקציב ומאזן 
העברת דו"חות תקציב ומאזן למשרד הפנים ולגופים אחרים, לביקורת תקופתית ושנתית 
השגת מימון ממשלתי ואחר לפרוייקטים של פיתוח ומעקב אחר ביצועם 
אחריות על ועדת מכרזים, תמיכות ואחרות 
פיקוח וניהול מעקב ובקרה אחר הגופים המסועפים למועצה – עמותות
אחריות על גביית ארנונה, אגרות והיטלים עפ"י חוקי העזר .


תמצית דוח כספי לתושב 2013

ת
קציב מאושר לשנת 2014 - מועצה אזורית נווה מדבר

תקציב מתוקן לשנת 2014

לייבסיטי - בניית אתרים