גני ילדים

מנהל מחלקת חינוך קדם יסודי עלי אלענאמי
מזכירת מחלקה ברקה אלקרינאוי
08-6202585
alianami@nevemidbar.org.il
mganim@nevemidbar.org.il
מחלקת חינוך קדם יסודי - לשנת הלימודים תשע"ד
 
מחלקת החינוך הקדם יסודי במועצה האזורית נווה מדבר רואה בגן הילדים מסגרת חינוכית, המכינה את הילדים לחיים בחברה עתידית, באמצעות פיתוח כישורי חיים, מיומנויות חברתיות וחינוך לערכים.
 
חזון המחלקה:
להעשיר את התפתחותו הכוללת של הילד באמצעות סביבה חינוכית מגוונת ופעילויות העשרה ייחודיות, אשר יאפשרו צמיחה, תמיכה וכל זאת לצד שאיפה ליצירת אקלים יישובי המזמן הזדמנויות, שותפות וכבוד הדדי.
 
תחומי פעילות המחלקה:
    ניהול מערך הצוותים,
    ליווי פדגוגי של עבודת הצוותים.
    ייזום וקידום פרויקטים להעשרה ופיתוח מקצועי.
    ליווי, בקרה ומעקב על תכניות העשרה, וקשר עם הקהילה וההורים.
    שיבוץ ילדים בגנים.
 
 
מחלקת הגיל הרך במספרים:
    67 גני ילדים, 2120 תלמידים, 67 גננות, 67 עוזרות ו55 ממלאות מקום.
 
 
יעדים מרכזיים לשנת הלימודים תש"ע:                                                                                             
     ארגון מערך הרשום בגנים.   
     הגברת המודעות לחינוך קדם יסדי בקרב ההורים.                                                     
     הגברת מעורבות ההורים במסגרות החינוכיות שבהן שוהה בנם.                         
     העשרת קהילת הילדים והצוות החינוכי.
     הכשרות לצוותים.
     צמצום ומניעת פערים בתפקוד הילדים.                                                                                    
    
 
 
 
 
בכבוד רב,
עלי אל ענאמי
מנהל מח' החינוך קדם יסודי

לייבסיטי - בניית אתרים