ייעוץ משפטי

יועץ משפטי: עו"ד חן אביטן
טלפונים: 08-6655655 
פקס: 08-6655677

:אתר
chen@ca-adv.co.il
דוא"ל:
www.ca-adv.co.il                          

יועץ משפטי: עו"ד חן אביטן

עו"ד חן אביטן משמש כיועמ"ש למועצה האזורית אבו בסמה, החל משנת 2005.
מתוקף תפקידו כיועמ"ש למועצה מעניק עו"ד אביטן ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות ולעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות בהתאם לפקודת המועצות המקומיות, צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח - 1958 ועפ"י כל דין החל בעניין.

בנוסף, משמש עו"ד אביטן כיועמ"ש לועדה המקומית לתכנון ולבניה אבו בסמה וכן כתובע מוסמך עפ"י כתב הסמכה של היועמ"ש לממשלה ומייצג את הועדה המקומית לתכנון ולבניה אבו בסמה בכל הליך לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965.

               

לייבסיטי - בניית אתרים