לימודי סביבה כמנוף חברתי וחינוכי

לימודי סביבה כמנוף חברתי וחינוכי.
 
המחלקה לאיות הסביבה  במועצה האזורית נווה מדבר משיקה השנה כמה פרויקטים סביבתיים בבתי הספר ברחבי המועצה. מטרת הפרויקטים היא העלאת מודעות לנושאי סביבה שונים, תוך קידום מטרות חברתיות כמו שילוב הקהילה, יצירת ערוצי שיתוף פעולה עם בתי ספר יהודים באיזור וקידום פעילות משותפת בין המועצה למועצות אזוריות אחרות באיזור.
נווה מדבר מבקשת להוביל שיתופי פעולה נוספים באיזור וליצור מודל פעולה שאותו ניתן לשכפל גם באזורים אחרים בארץ ואולי בעולם.
לימודי הסביבה יתבססו על תכנית לימוד שנתית, תוך ביצוע פעילויות חקר ומדידה בנושאים השונים, ושיתוף פעולה בין זוגות בתי ספר (יהודי וערבי) במחקר ובלימוד. (קישור לרשימת הפרויקטים ותקציר להם?)
 

 
 
יזמות סביבתית במימון המשרד להגנת הסביבה:
פרויקט זה מבוצע ב 12 מבתי הספר של המועצה. במסגרת הפרויקט בחר לו כל בית ספר נושא לימוד סביבתי (לדוגמה: אנרגיות מתחדשות, חקלאות אלטרנטיבית, הסביבה כחלק מהמורשת הבדואית ועוד). הפרויקט יבוצע על ידי צוות ההוראה של בית הספר בליווי היחידה הסביבתית של המועצה, והמימון ישמש לרכישת הציוד. בפרויקט זה יושם דגש על חשיפת הפעילות לכלל התלמידים בבית הספר ולקהילה המיידית, ולאפיקי פעילות מקיימת שיאפשרו המשך פעילות גם בשנים הבאות.
הפרויקט החל ביוני 2015 ויסתיים ביוני 2016.
 
חינוך סביבתי לבתי ספר - תכנית שנתית לזוגות בתי ספר:
פרויקט זה ממומן על ידי כי"ל במסגרת מענק כולל למועצה. במסגרת הפרויקט ניישם תכנית לימוד שנתית בשני בתי ספר במועצה (שתי כיתות במקביל), כאשר תכני הלימוד יכללו גם לימוד פרונטאלי בכיתה וגם עבודה מעשית ופרויקטי חקר, שיבוצעו בבית הספר ומחוצה לו. הפרויקט יבוצע בשיתוף פעולה עם המועצה האזורית רמת הנגב, כאשר בכל זוג יהיה בית ספר של נווה מדבר ובית ספר של רמת נגב.
נושאי הלימוד יהיו:
●        טביעת רגל אקולוגית
●        אנרגיות מתחדשות
●        ביו גז וקומפוסט
●        חקלאות אלטרנטיבית - אקוופוניקה והידרופוניקה
●        בניה תואמת אקלים
●        אור וזיהום אור
בכל תחום התלמידים ישתמשו במערכות למידה וחיישנים שישמשו לביצוע ניסויים ולמדידות.
 
אנו נמצאים בקשר עם כמה קרנות מממנות על מנת להשיג תקציב להרחיב את הפרויקטים הנ"ל לבתי ספר נוספים במועצה ולקדם פעילויות נוספות.
בנוסף אנו מבקשים לשתף פעולה עם רשויות ומועצות נוספות הנמצאות בשכנות לנווה מדבר לפעילות סביבתית חינוכית משלימה.
לפרטים:
 עטוה אל מחדי
רכז חינוך סביבתי
מועצה אזורית נווה מדבר
0547745225
Atwaalmhde4@gmail.com
  
 

לייבסיטי - בניית אתרים