מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה - סלמאן אבן חמיד
מזכירת לשכת מנכ"ל - סיגל שמיר
טלפון: 08-6202597 
פקס: 08-6202599  

מנכ"ל המועצה

לשכת מנכ"ל המועצה המועצה נועדה להוציא לפועל את תכניות העבודה של המועצה, לאגד ולחבר בין מחלקותיה השונות.
 
מנכ"ל המועצה אחראי לטיפול במשאבי האנוש של המועצה- גיוס, קליטה, הדרכה, תנאי שרות, פיתוח העובד, משמעת ופרישה.
    
באחריות מנכ"ל המועצה, מר סלמאן אבן חמיד יחד עם מנהלי המחלקות לגבש תכניות עבודה רב שנתיות.
 הכנת תקציב המועצה בהתאם ובתאום עם גזבר המועצה, תוך פיקוח ובקרה למניעת חריגות ושמירה על תקציב מאוזן לאורך השנה.
באחריות מזכיר המועצה לארגן אירועים, טכסים, תהליכי רכש, קניינות, מכרזים, חוזים והתקשרויות עם ספקים וקבלנים.
 
לשכת מנכ"ל המועצה המועצה יחד עם מנהלי המחלקות במועצה שוקדים על בניית סל שירותים לתושבים, יצירת איכות חיים טובה יותר לתושבי המועצה.
 
לשכת מנכ"ל המועצה המועצה מייצגת את תושבי המועצה מול גופים ממלכתיים וציבוריים, ומרכזת את פעילות מליאת המועצה, קביעת לו"ז וסדר יום לוועדות השונות.
 
מנכ"ל המועצה סלמאן אבן חמיד עומד לרשות התושבים בכל הנושאים הנוגעים לפעילות המועצה האזורית נווה מדבר.

לייבסיטי - בניית אתרים