מטרות

יעדים ומטרות

     

מטרות:
בניית יחסי אמון בין המועצה לאוכלוסיה הבדואית המיועדת לישובי הקבע החדשים
הגדלת כוח המשיכה של ישובי הקבע החדשים
שיפור איכות החיים של האוכלוסיה הבדואית המיועדת לישובי הקבע
שילוב מערך ישובי הקבע הבדואים החדשים במערך ההתיישבותי הקיים במחוז הדרום
בניית מערך פעילויות חינוכיות-קהילתיות בקרב האוכלוסיה המיועדת לישובי הקבע החדשים ויצירת מוקדי הזדהות עבורה

יעדים:
השגת קונצנזוס ציבורי רחב ככל האפשר לפתרונות המוצעים
פתרונות לטווח ארוך והתאמתם לצרכי האוכלוסיה
ריכוז הסמכויות הרלוונטיות לטיפול באוכלוסיה הבדואית בידי המועצה
שמירה על עקרונות תכנוניים וסביבתיים ברמה גבוהה
התייחסות שוויונית לכל חלקי האוכלוסיה
דאגה למעוטי יכולת

לייבסיטי - בניית אתרים