עובד סוציאלי – נערה במצוקה ועו"ס כוללני

                                                                                                          

 
                                            מכרז -חיצוני / מס'  3/2017
עובד סוציאלי – נערה במצוקה ועו"ס כוללני
 
 
היקף משרה  - מלאה (80% נערה במצוקה + 20% כוללני)- משרה 1
 
מסלול קידום: דירוג עו"ס (י' – ט')
כפיפות – מנהל מח' רווחה
 
 
תיאור התפקיד:
 
-          אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה
-          מטפל בנערות פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודן האישי משפחתי וחברתי.
-          מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה, מקיים קשר עם משפחת הנערה.
-          במידה וקיים צורך מפנה את הנערה למסגרת חוץ, ביתית ושומר על קשר עם נערה, עם משפחתה ועם המסגרת אליה הופנתה.
-          מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכל הנערות שבטיפולו בפרט, ומציגן לממונים עליו.
-          מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם הנערות .
-          מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה, מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו כנדרש.
-          משתתף בוועדות ובדיונים רלוונטיים, מקבל הדרכה קבועה .
-          מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
-          מבצע את כל המטלות המנותבות על ידי הממונים .
 
 
 
דרישות התפקיד:
השכלה: תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
              רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 
-          עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום המגדר ו/או גיל ההתבגרות
-          העובד יתחייב לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.
 
שפה ערבית – חובה
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כישורים אישיים:  יחסים בינאישיים, אמינות ומהימנות אישית , כושר התבטאות בכתב ובע"פ, כושר התמדה, ערנות ודריכות, כושר למידה, עובד בעל מינוי לחוק הנוער או בשלבי הסמכה.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף המסמכים הבאים :טופס הגשת מועמדות, קו"ח ותעודות השכלה רלוונטיות  למייל  misra@nevemidbar.org.il עד לתאריך: 31/5/2017שעה 14.00. (מסמכים אלו הינם תנאי הכרחי להשתתפות במכרז)
*מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הרלוונטיים  הדרושים כפי שפורט להלן, לא יבואו כלל לדיון
  *בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל לא ייבחנו.
טופס הגשת מועמדות  ניתן להוריד מאתר המועצה www.nevemidbar.org.il  טלפון - 086202533
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 


לייבסיטי - בניית אתרים