עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת וחינוך מיוחד


מכרז חיצוני 6/2017
תואר תפקיד  
עובד/ת סוציאלי/ת כוללני/ת  וחינוך מיוחד
90% משרה
מתח דרגות – י' – ח'
כפיפות – מנהל מח' רווחה
תיאור התפקיד
*   מטפל בתושבים במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. בהתאם למדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים .
 *   מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.
* מקיים מפגשים ושיחות עם התושבים לצורך איתור וטיפול.
*   משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות קבוצות וקהילות.
* מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך – מקצועיים ומתנדבים שקיבלו הדרכה מתאימה
*   מנהל/ת רישום דו"חות סוציאליים של שלבי מהלך הטיפול בנזקק, ובכלל זה יעדים , דרכי טיפול, מטרות ולוח זמנים לביצוע.
* משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.
*  מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצורך הטיפול.
 *  תחומי התמחות אפשריים: טיפול בקשיש, טיפול בילד ובנוער, אלכוהול וסמים, טיפול במשפחה ייעוץ לחיי נישואין, טיפול במפגר טיפול בנכה, בנערה במוצקה , חינוך מיוחד ועוד.
 
דרישות התפקיד
השכלה:
 תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

שפה ערבית – חובה
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
 
 
______________________________________________________________________
מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף המסמכים הבאים :טופס הגשת מועמדות, קו"ח ותעודות השכלה רלוונטיות  למייל  misra@nevemidbar.org.il עד לתאריך: 20/07/2017 שעה 14.00. (מסמכים אלו הינם תנאי הכרחי להשתתפות במכרז)
*מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הרלוונטיים  הדרושים כפי שפורט להלן, לא יבואו כלל לדיון
  *בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל לא ייבחנו.
טופס הגשת מועמדות  ניתן להוריד מאתר המועצה www.nevemidbar.org.il
 טל' – 08/6202533
                                                                                        
 


לייבסיטי - בניית אתרים