קצין ביקור סדיר


מכרז חיצוני – 7/2017
קצין ביקור סדיר-
דרוג  - חברה מנהל ונוער
היקף משרה – 100%
כפיפות – מנהל מח' החינוך
תיאור התפקיד
אכיפה של חוק לימוד חובה.
איתור חייבי רישום בגיל חינוך חובה, אשר לא נרשמו לבתי ספר/גנים.
איתור תלמידים אשר אינם מבקרים ביקור סדיר במוסדות החינוך.
מעקב אחר תלמידים העוברים ממוסד אחד למשנהו.
איתור תלמידים בסכנת נשירה וטיפול בהם בתיאום עם גורמים מקצועיים בתוך בתי הספר.
עמידה בקשר עם גורמים מקצועיים ברשות כגון: השירות הפסיכולוגי, שירותיים חברתיים ועוד.
דרישות התפקיד
בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך.
יתרון לבעלי תואר אקדמאי בחינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג.
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה" )לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר)
בעל תעודת הוראה.
דרישות ניסיון/ניסיון מקצועי
עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כמוגדל לעיל – הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך בלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות.
עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור הנדסאי רשום – הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך בלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות
עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור טכנאי רשום – הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך בלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות.
עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון
- דובר השפה הערבית  
יישומי מחשב – שליטה בשימוש ביישומי ה office
רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים , תשס"א 2001
רישיון נהיגה בתוקף
אמינות ונאמנות אישית, אחריות ומסירות לעבודה, יכולת לקיים ולטפח יחסים בין אישיים, עבודה בצוות, מוטיבציה ללמידה והתפתחות מקצועית, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.
____________________________________________________________
מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף המסמכים הבאים :טופס הגשת מועמדות, קו"ח ותעודות השכלה  רלוונטיות , למייל  misra@nevemidbar.org.il או במסירה ידנית
עד לתאריך: 24/8/2017שעה 14.00. (מסמכים אלו הינם תנאי הכרחי להשתתפות במכרז)
*מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הרלוונטיים  הדרושים כפי שפורט להלן,
לא יבואו כלל לדיון בוועדה.  *בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל לא ייבחנו.
טופס הגשת מועמדות  ניתן להוריד מאתר המועצה www.nevemidbar.org.il
טלפון לברורים          -08/6202533


לייבסיטי - בניית אתרים