הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

חזון ומטרות

​חזון המועצה

 • הגברת האמון בין האוכלוסיה הבדואית לבין המדינה והמועצה.
 • בניית מערך פעילויות חינוכיות וקהילתיות ויצירת מוקדי הזדהות.
 • הגדלת כח המשיכה של ישובי הקבע החדשים ע"י הקמת תשתיות תעסוקתיות ברמה גבוהה.
 • שיפור איכות החיים ואיכות הסביבה של האוכלוסיה.
 • שילוב המערך ההתיישבותי הבדואי במערך ההתיישבות הקיים במחוז הדרום.

יעדים ומטרות

​מטרות

 • בניית יחסי אמון בין המועצה לאוכלוסיה הבדואית המיועדת לישובי הקבע החדשים.
 • הגדלת כוח המשיכה של ישובי הקבע החדשים.
 • שיפור איכות החיים של האוכלוסיה הבדואית המיועדת לישובי הקבע.
 • שילוב מערך ישובי הקבע הבדואים החדשים במערך ההתיישבותי הקיים במחוז הדרום.
 • בניית מערך פעילויות חינוכיות-קהילתיות בקרב האוכלוסיה המיועדת לישובי הקבע החדשים ויצירת מוקדי הזדהות עבורה.

יעדים

 • השגת קונצנזוס ציבורי רחב ככל האפשר לפתרונות המוצעים.
 • פתרונות לטווח ארוך והתאמתם לצרכי האוכלוסיה.
 • ריכוז הסמכויות הרלוונטיות לטיפול באוכלוסיה הבדואית בידי המועצה.
 • שמירה על עקרונות תכנוניים וסביבתיים ברמה גבוהה.
 • התייחסות שוויונית לכל חלקי האוכלוסיה.
 • דאגה למעוטי יכולת.

חזון ומטרות