קול קורא 01/2017 הזמנה להיכלל במאגר ספקים

מספר מכרז:קול קורא 1.2017
תאריך אחרון להגשה:12/12/2017
קישור למסמכי המכרז:קול קורא 01/2017 הזמנה להיכלל במאגר ספקים
קישור למסמך ההבהרות:מסמך הבהרות