שירותי טיפול והדרכה במסגרת תכנית "מעגן"

מספר מכרז:15/2017
תאריך אחרון להגשה:31/12/2017
קישור למסמכי המכרז:שירותי טיפול והדרכה במסגרת תכנית "מעגן"
קישור למסמך ההבהרות:מסמך הבהרות