תיכון עמל אבו קרינאת

תיכון עמל אבו קרינאת
ישוב:אבו קרינאת
רשות:נווה זוהר
מנהל:אבו כף אברהם
בעלי תפקידים נוספים:מפקח/מדריך: עמור סלימאן
טלפון:050-5396345
פקס:050-6532126
מען למכתבים:ת.ד. 4559 באר שבע, מיקוד 84144