עובדת

ישוב:ביר הדאג´
רשות:נווה זוהר
סמל:618793
מנהל:סלימאן זנון
בעלי תפקידים נוספים:מפקח/מדריך: עמור סלימאן
טלפון:050-9741018
מען למכתבים:ת.ד 595, שגב-שלום, מיקוד 85740
אתר אינטרנט:אתר בית הספר