ספריית המועצה (ממוקמת בתיכון עמל אבו קרינאת)

ספריית המועצה
ישוב:אבו קרינאת
רשות:נווה זוהר
מנהל:גב' ג'ואהר אבו חמאד
בעלי תפקידים נוספים:ספרן בית הספר: מר שאקר אבו כף, ספרנית בסניפים: גב' יסמין אל אסעד
טלפון:073-2266702
דואל:abubasmalib@gmail.com  
מען למכתבים:ת.ד. 1054, באר שבע, מיקוד 84917
אתר אינטרנט:ספריית המועצה - אתר אינטרנט