אל עזאזמא ב'

אל עזאזמא ב'
ישוב:ביר הדאג´
רשות:נווה זוהר
סמל:618108
מנהל:סעיד אבו עפאש
בעלי תפקידים נוספים:מפקח/מדריך: עמור סלימאן
טלפון:050-7513900
פקס:050-9988182
מען למכתבים: ת.ד. 5528, באר שבע, מיקוד 84154