ביר הדאג'

ביר הדאג'
ישוב:ביר הדאג´
רשות:נווה זוהר
סמל:618595
מנהל:עיד אבן חזאעל
בעלי תפקידים נוספים:מפקח/מדריך: עמור סלימאן
טלפון:050-6821153
פקס:050-6532139
מען למכתבים:ת.ד.5444, באר שבע, מיקוד 84153