חטיבה עליונה ביר הדאג'

חטיבה עליונה ביר הדאג'
ישוב:ביר הדאג´
רשות:נווה זוהר
סמל:648287
מנהל:סעיד אלגדיסי
טלפון:050-3440269, 08-4727844
פקס:08-4686121
מען למכתבים:ת.ד. 15076, ביר הדאג´, מיקוד 84942