יסודי אל עזזמה

ישוב:ביר הדאג´
רשות:נווה זוהר
סמל:618892
מנהל:אחמד אלחמאמדה
בעלי תפקידים נוספים:מפקח/מדריך: עמור סלימאן
טלפון:050-8870174
מען למכתבים:ת.ד 10580, שגב-שלום, מיקוד 85740