יסודי באר חייל

יסודי באר חייל
ישוב:ביר הדאג´
רשות:נווה זוהר
סמל:618819
מנהל:סאלם אבן חמיד
בעלי תפקידים נוספים:מפקח/מדריך: עמור סלימאן
טלפון:050-9741017
מען למכתבים:ת.ד 5419, באר שבע, מיקוד 84153