שם העובד:יצחק לאווה
תפקיד:קצין בטיחות בתעבורה
טלפון:08-6202556
פקס:08-6651707
דואל:hasaot@nevemidbar.org.il 
יחידה:הסעות