שם העובד:ד"ר אל סאנע סלימאן
תפקיד:מנהל מחלקה וטרינרית
טלפון:08-6202571
פקס:08-6651181
דואל:sliman@nevemidbar.co.i 
יחידה:בריאות ותברואה