שם העובד:עלי הוואשלה
תפקיד:מנהל מחלקת חינוך
טלפון:08-6274538
פקס:08-6202559
דואל:ali@nevemidbar.org.il 
יחידה:חינוך