שם העובד:חנן אפוטה
תפקיד:מנהל מחלקת החינוך
טלפון:08-6202552
פקס:08-6274538
דואל:hanan@nevemidbar.org.il 
יחידה:חינוך