שם העובד:חנן אפוטה
תפקיד:מנכ"ל המועצה
טלפון:08-6202597
פקס:08-6202599
דואל:hanan@nevemidbar.org.il 
יחידה:מנכ"ל המועצה