שם העובד:מוטי חדד
תפקיד:מנהל מחלקת פיתוח חקלאי ומוניציפאלי
טלפון:08-6202539
פקס:08-62551181
דואל:motihad@nevemidbar.org.il 
יחידה:חקלאות