שם העובד:ד"ר מג'יד אלעטאונה
תפקיד:מנהל אגף רווחה
טלפון:08-6256410, 08-6256402
פקס:08-6284561
דואל:majed@nevemidbar.org.il 
יחידה:רווחה