שם העובד:עטוה אלמחדי
תפקיד:מנהל היחידה
טלפון:08-6202564
פקס:08-6651181
דואל:atwae@nevemidbar.org.il 
יחידה:איכות הסביבה