שם העובד:לשכה
תפקיד:מנהל אגף התיירות
טלפון:08-6202550
פקס:08-6651181
דואל:lishka@nevemidbar.org.il 
יחידה:תירות