שם העובד:עלי אלענאמי
תפקיד:מנהל מחלקת חינוך קדם יסודי
טלפון:08-6202585
דואל:alianami@nevemidbar.org.il 
יחידה:גני ילדים