שם העובד:אמאל הואשלה
תפקיד:מזכירה
טלפון:08-6202565
דואל:sviva@nevemidbar.org.il 
יחידה:בריאות ותברואה