שם העובד:מורן דניאלי
תפקיד:מזכירת מנכ"ל
טלפון:08-6202561
דואל:morand@nevemidbar.org.il 
יחידה:מנכ"ל המועצה