שם העובד:אברהים אזברגה
תפקיד:מנהל מחלקת הביטחון, משמש כקב"ט מוסדות החינוך והמועצה
טלפון:08-6256428
פקס:08-6202573, 08-6274538
דואל:ibrahima@nevemidbar.org.il 
יחידה:ביטחון