שם העובד:מזל דריי
תפקיד:מזכירת הלשכה
טלפון:08-6202540
פקס:08-6202538
יחידה:הנדסה ותכנון