שם העובד:מיכל מויאל
תפקיד:מזכירת המחלקה
טלפון:08-6202556
פקס:08-6651707
דואל:hasaot@nevemidbar.org.il 
יחידה:הסעות