שם העובד:תחבורה
תפקיד:מנהל מחלקת תחבורה
טלפון:08-6202556
יחידה:הסעות