הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

אגפים ומחלקות

  
  
  
  
עטוה אלמחדימנהל היחידה 08-6202564atwae@nevemidbar.org.il
אברהים אזברגהמנהל מחלקת הביטחון, משמש כקב"ט מוסדות החינוך והמועצה08-6256428ibrahima@nevemidbar.org.il
ד"ר אל סאנע סלימאןמנהל מחלקה וטרינרית08-6202571sliman@nevemidbar.co.i
עו"ד חן אביטןיועץ משפטי08-6655655chen@ca-adv.co.il
מוטי חדדמנהל מחלקת פיתוח חקלאי ומוניציפאלי08-6202539motihad@nevemidbar.org.il
לשכהמנהל אגף התיירות08-6202550lishka@nevemidbar.org.il
אמאל הואשלהמזכירה08-6202565sviva@nevemidbar.org.il
מורן דניאלימזכירת מנכ"ל08-6202561morand@nevemidbar.org.il
אלמחדי עטוהמנהל מחלקה086202571atwae@nevemidbar.org.il
סיגל שמירמנהלת לשכה08-6202550lishka@nevemidbar.org.il
תמיר כהןגזבר המועצה08-6202588tamirc@nevemidbar.org.il
מוחמד אבו-קרינאתמהנדס המועצה08-6202540muhamed@nevemidbar.org.il
תחבורהמנהל מחלקת תחבורה08-6202556
עלי הוואשלהמנהל מחלקת חינוך08-6274538ali@nevemidbar.org.il
חנן אפוטהמנכ"ל המועצה08-6202597hanan@nevemidbar.org.il
ד"ר מג'יד אלעטאונהמנהל אגף רווחה08-6256410, 08-6256402majed@nevemidbar.org.il
ג'עפר להואנימנהל מחלקת השירות הפסיכולוגי08-6202545mpsicology@nevemidbar.org.il
עלי אלענאמימנהל מחלקת חינוך קדם יסודי08-6202585alianami@nevemidbar.org.il
מלי פולמזכירת גזבר08-6202588malip@nevemidbar.org.il
מזל דריימזכירת הלשכה08-6202540
יצחק לאווהקצין בטיחות בתעבורה08-6202556hasaot@nevemidbar.org.il
דינה בנישתימזכירת המחלקה08-6202552dina@nevemidbar.org.il
איילת דנינומחלקת רווחה - מזכירת המחלקה08-6256410, 08-6256403 ayelet@nevemidbar.org.il
ברכה אלקרינאוימזכירת המחלקה08-6202545mpsicology@nevemidbar.org.il 
מרין מרציאנומזכירת מחלקה 08-6202585mganim@nevemidbar.org.il
מיכל מויאלמזכירת המחלקה08-6202556hasaot@nevemidbar.org.il


אגפים ומחלקות