הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

חופש המידע

​חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 קובע לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה. החוק כמתייחס גם לרשויות המקומיות-בישראל ולגופים הקשורים אליהן.​

על פי חוק זה (הנוסח המלא) חייבת רשות מקומית להציג לעיון הציבור את-חוקי העזר שלה. כל תושב רשאי להגיש בקשה לקבלת מידע אודות המועצה בהתאם-לחוק זה, המגדיר בפירוט את נהלי הטיפול בבקשות.​קישור להודעה ועדת השלושה להקמת תחנת שאיבה וקו סניקה ביישובים אבו קרינאת וקסר א- סר.

קישור להודעה ועדת שלושה לשירותי ניהול ופיקוח 7 קירוים למגרשי ספורט

חופש המידע