הודעה על סיום פיתוח כבישים בישוב קסר אסר


תאריך: 27/11/2018

​בשעה טובה: בימים אלה הושלמו עבודות סלילת ופיתוח כבישים בתוך השכונות בישוב קסר אלסר. המועצה האזורית נווה מדבר ממשיכה בבניית ופיתוח כלל הכפרים בשטח שיפוטה.