הודעה ממקורות שינוי באספקת מים ממתקן ההתפלה באשקלון

תאריך: 06/02/2019