בשלב א'- באזור התעשייה אבו קרינאת נותרו מספר מגרשים מצומצם . יזמים מקומיים המעוניינים...

תאריך: 01/07/2019

בשלב א'- באזור התעשייה אבו קרינאת

נותרו מספר מגרשים מצומצם .

יזמים מקומיים המעוניינים.... לקבל המלצה של המועצה לבקשה למגרש ממשרד הכלכלה.

לטובת עסק יצרני בתחום המלאכה והתעשייה.

מוזמנים למלא את הדרוש בטופס ולהעביר למנהלת התעשייה במועצה .

בקשות של יזמים לבקשה בפטור ממכרז למגרש תעשיה ומלאכה.

יהיה ניתן להגיש למנהלת אזורי תעשיה במועצה, עד 10/7/2019 .

דיון ראשוני בבקשות בוועדה המלצה, יערך במהלך חודש יולי 2019 להורדת טופס סופי  בקשה ראשוני -להקצאת מגרש לחץ כאן