אבו קרינאת

אבו קרינאת
יושב ראש הועד:מוחמד אבו קרינאת
טלפון:052-5101095
דואל:nassa1095@gmail.com 
​​​אבו קרינאת הוא שבט בדואי בנגב, שהוכר על ידי מדינת ישראל כיישוב ושמו אבו-קרינאת (שבט).

הישוב הבדואי אבו-קרינאת יושב על שטח תב"ע 7,320 מטר מרובע, אוכלוסיית הישוב-מונה כ-2,700 נפש ועד שנת 2020 קיים צפי שמספר האוכלוסיה יעמוד-על 7,200 נפש.

בראש ועד הישוב עומד מוחמד אבו-קרינאת.

חינוך

באבו קרינאת פועלים גנים, בתי ספר יסודיים ותיכון, נבנה מבנה רב תכליתי-המכיל ספרייה, מועדון אופניים ופעילות תרבותית המשמשת את אוכלוסיית-המקום.

פרויקטים ומבנים חדשים

מבני ציבור חדשים: בית ספר יסודי, בית ספר תיכון גני ילדים ומועדון נוער
מבני ציבור בתכנון: מבנה רב תכליתי ובית ספר יסודי נוסף
תשתיות וכבישים:  סלילת כביש הגישה למרכז


ועד ישוב אבו קרינאת - רשימת ועדים

מספרשם מלא משפחהטלפוןמייל
1

מוחמד

יו"ר הועד

אבו קרינאת 052-5101095nassa1095@gmail.com
2אחמדאבו קרינאת
 
3ראתב אבו קרינאת
 
4עבד אלעזיז אבו קרינאת

5מחמד אבו קרינאת

6מחמד אלגנאמי
 
7יאסראבו קרינאת