מנכ”ל המועצה

לשכת מנ​כ”ל המועצה המועצה נועדה להוציא לפועל את תכניות העבודה של המועצה, לאגד ולחבר בין מחלקותיה השונות.
מנכ”ל המועצה אחראי לטיפול במשאבי האנוש של המועצה- גיוס, קליטה, הדרכה, תנאי שרות, פיתוח העובד, משמעת ופרישה.
באחריות מנכ”ל המועצה, יחד עם מנהלי המחלקות לגבש תכניות עבודה רב שנתיות.

הכנת תקציב המועצה בהתאם ובתאום עם גזבר המועצה, תוך פיקוח ובקרה למניעת חריגות ושמירה על תקציב מאוזן לאורך השנה.
באחריות מנכ”ל המועצה לארגן אירועים, טכסים, תהליכי רכש, קניינות, מכרזים, חוזים והתקשרויות עם ספקים וקבלנים.
לשכת מנכ”ל המועצה המועצה יחד עם מנהלי המחלקות במועצה שוקדים על בניית סל שירותים לתושבים, יצירת איכות חיים טובה יותר לתושבי המועצה.

לשכת מנכ”ל המועצה המועצה מייצגת את תושבי המועצה מול גופים ממלכתיים וציבוריים, ומרכזת את פעילות מליאת המועצה, קביעת לו”ז וסדר יום לוועדות השונות.
מנכ”ל המועצה עומד לרשות התושבים בכל הנושאים הנוגעים לפעילות המועצה האזורית נווה מדבר.​