ועדת שלושה לבחירת משכל מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע