ועדת השלושה טמוני קרקע

תאריך הפרוטוקול

קובץ לצפייה

קובץ שמע