הורים יקרים,

קישור לפורטל עם כותרות בשפה הערבית (עם אפשרות לעבור לשפה העברית בלחיצה על ה- בפורטל):

https://insuranceagency.mashcal.co.il/ar/authorities/nevemidbar/

או:

קישור לפורטל בשפה העברית (עם אפשרות לעבור לכותרות בשפה הערבית בלחיצה על ה- בפורטל):

https://insuranceagency.mashcal.co.il/authorities/nevemidbar/