אודות המועצה – نُبذة عن المجلس

  • מועצה אזורית נווה מדבר היא מועצה אזורית במחוז דרום. היא מאגדת בתוכה 4 יישובים (בנוסף נותנת שירותים לחלק מהישובים הבדואים בנגב הסמוכים שאינם מוכרים), הישובים הם: קסר א-סר, אבו קרינאת, אבו תלול על ציר 25 וביר הדאג’ על ציר 40 .
  • הלוגו של המועצה מסמל את השינוי באורח החיים של האזרחים הבדואים בנגב.
  • מקור השם: מעצם קיומם של הישובים הבדואים כנווה מדבר בנגב.
  • תחום השיפוט: שטח תחום השיפוט כ-32,000 דונם.
  • מועצה אזורית נווה מדבר הוקמה במתכונתה הנוכחית בשנת 2012. בתאריך זה בוצע פיצול של המועצה האזורית אבו בסמה לשתי מועצות, נווה מדבר ואלקסום.
  • כתובתנו: המועצה האזורית נווה מדבר, אבו תלול.
  • לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס) נכון לדצמבר 2022, יש במועצה אזורית נווה מדבר כ- 12,000 תושבים. אך האוכלוסייה בפועל שמקבלת שירותים מהמועצה כ – 51,000 תושבים. 

  • המועצה חברה באשכול נגב מזרחי
  • בשנת 2016 התקיימו לראשונה בחירות מונציפאליות ונבחר לראשות המועצה אברהים אלהואשלה.