ייעוץ משפטי

יועץ משפטי: עו”ד חן אביטן

עו”ד חן אביטן משמש כיועמ”ש למועצה האזורית אבו בסמה, החל משנת 2005.
מתוקף תפקידו כיועמ”ש למועצה מעניק עו”ד אביטן ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות ולעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות בהתאם לפקודת המועצות המקומיות, צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי”ח – 1958 ועפ”י כל דין החל בעניין.

 מחלקת הגבייה – שעות קבלת קהל

 

ימי קבלת קהל

יישוב

ימים

שעות

מיקום

אבו קרינאת

ראשון

8:00-15:30

מבנה נרדים

חמישי

8:00-14:30

מבנה נרדים

קאסר א סר

שני

8:00-15:30

בית הקשיש

שלישי

8:00-15:30

בית הקשיש

ביר הדאג’

ראשון

10:00-15:00

מבנה הרב תכליתי

שני

10:00-15:00

מבנה הרב תכליתי

רבעי

10:00-15:00

מבנה הרב תכליתי

אבו תלול

ראשון עד חמישי

8:30-14:00

בניין המועצה החדש בכניסה ליישוב