ייעוץ משפטי

יועץ משפטי: עו”ד חן אביטן

עו”ד חן אביטן משמש כיועמ”ש למועצה האזורית אבו בסמה, החל משנת 2005.
מתוקף תפקידו כיועמ”ש למועצה מעניק עו”ד אביטן ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות ולעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות בהתאם לפקודת המועצות המקומיות, צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי”ח – 1958 ועפ”י כל דין החל בעניין.